ვიდეო

-> ადამიანები, რომლებმაც საპირისპირო სქესზე გადასვლა მოახდინეს მხოლოდ მისი აღმოჩენისას, ბედნიერება არ მოუტანა.
-> პროფესიონალები და სოციალური კომენტატორები ტრანსგენდერიზმის შესახებ საუბრობენ.
-> პროფესორი ჯონ უაიტჰალის ბავშვობის გენდერული დისფორიის განმარტება.
-> დიან კოლბერტი სკოლაში ბავშვების სექსუალურობაზე საუბრისას.
-> მშობლები, პოლიტიკოსები და სოციალური კომენტატორები განიხილავენ გენდერულ იდეოლოგიებს სკოლებში.
-> საუბრობს ექიმი კვენტინ ვან მეტრი, რომელიც მუშაობდა კლინიკაში ტრანსგენდერი ბავშვების შესახებ.