כהורים אנו דורשים מילדינו:

-> שאידיאולוגיות מגדריות מוסרות מתוכניות בבתי ספר.
-> שתוכניות בריונות העוסקות בכל סוגי הבריונות מיושמות בבתי הספר.
-> שלמורים יש הנחיות נוקשות לגבי הנלמד בתחום המיניות.
->                תוכניות לעריכת מין חוזרות לשיעורי ביולוגיה מינית.
->                שהתמונות המיניות הגלויות מוסרות מכל התוכניות המפורסמות על המין.
->                שתוכניות לערוך מין מתאימות לגיל.
->                שילדים אינם נפגעים על ידי הנחיה לשמור על סודות כיתתיים.
->                להורים גישה חסרת מעצורים לתוכן של כל חומרי תכנית המיועדים למין.
->                שילדים לא מקבלים גישה לאתרים הקשורים למין ומיניות.
->                כי הורים שומרים על הזכות לקבוע את מוסר ילדם.
->                לבני נוער, עם תמיכה משפחתית, יורשה לפתור כל סוגיות מגדריות באופן טבעי.
->                כי הורים שומרים על הזכות לקבוע את כיוון ילדם בחיים.

כניסות: 767

גלול למעלה