וידאו

-> אנשים שעברו למין השני רק כדי שגילו שזה לא סיפקו אושר.
-> אנשי מקצוע ופרשנים חברתיים המדברים על טרנסג'נדריות.
-> ההסבר של פרופ 'ג'ון ווייטהול על דיספוריה של מגדר ילדות.
-> דיאן קולברט מדברת על מיניות של ילדים בבתי ספר.
-> הורים, פוליטיקאים ופרשנים חברתיים דנים באידיאולוגיות מגדריות בבתי הספר.
-> ד"ר קוונטין ואן מטר שעבד במרפאה המעבירה ילדים מעביר דברים.