בתי ספר בטוחים אידיאולוגיות מגדריות להט”ב בבתי ספר

באוסטרליה האידיאולוגיות המגדריות הלהט”ב שנלמדו לילדים בבתי ספר הועברו בתחילה בתוכנית בשם בתי ספר בטוחים. כאשר ההורים התנגדו לתכנית השם והצורה בה היא מוצגת השתנו פעמים רבות וממשיכים לעשות זאת. מספר ארגונים שונים הפיקו תוכניות נוספות בהן מורים משתמשים גם בשיעורים מגדריים אלה.

אמנם אומרים כי תוכניות בתי הספר הבטוחים אינן חובה, אך מושגי הנזילות המגדרית משולבים כעת בתוכניות שלנו לחינוך מיני אשר חובה. שמנו את החומרים ממספר מתוכניות אלה באתר זה למידע שלך.

חומרי הוראה בבתי ספר בטוחים.

בתי ספר בטוחים בתי ספר בטוחים מורים והורים חומרי תמיכה.

אנשים מדברים על תוכניות בתי הספר הבטוחים.