מאמרים מקצועיים בנושא טרנסג'נדריות.

תורמים: -

פרופסור דיאנה קני.

ד"ר ויליאם מלון.

ד"ר רוברט קוסקי.

ד"ר פול מק'הו.

פרופסור ג'ון ווייטהול.