הצהרת אחריות וזכויות יוצרים

כתב ויתור

ברוך הבא לאתר שלנו. אם אתה ממשיך לגלוש ולהשתמש באתר זה אתה מסכים לציית ולהיות מחויב להצהרה הבאה, יחד עם תנאי השימוש שלנו.

המידע הכלול באתר זה נועד למטרות מידע כללי בלבד ומסופק על ידי stopsafeschools.com. אמנם אנו משתדלים לשמור על המידע מעודכן ונכון, אך איננו נותנים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לגבי השלמות, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות ביחס לאתר או למידע, מוצרים, שירותים , או גרפיקה קשורה הכלולה באתר לכל מטרה. כל הסתמכות שאתה נותן על מידע כזה הינה אפוא על אחריותך בלבד. עליך לבצע בירור משלך כדי לקבוע אם המידע או המוצרים מתאימים לשימוש המיועד שלך.

באתר יש מתקן לתרגום שפות. אין אחריות לקחת על דיוק של תרגום כלשהו.

בשום מקרה לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק הכולל ללא הגבלה, אובדן עקיף או תוצאתי או נזק, או כל אובדן או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים שנבע מ, או בקשר איתו, השימוש באתר זה .

דרך אתר זה יתכן ותוכל לקשר לאתרים אחרים שאינם בשליטתם stopsafeschools.com. אין לנו שליטה על אופיים, תוכן וזמינותם של אתרים אלה. צירוף קישורים כלשהם אינו מעיד בהכרח על המלצה או תומך בדעות המובעות בתוכן.

כל מאמץ נעשה כדי לשמור על פעילות האתר בצורה חלקה. למרות זאת, stopsafeschools.com אינה נושאת באחריות ולא תהיה אחראית לכך שהאתר אינו זמין באופן זמני בגלל בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.

הודעה בדבר זכויות יוצרים

אתר זה ותוכנו הם זכויות היוצרים של סיבה (קואליציה נגד חינוך מיני לא בטוח) - © 2018. כל הזכויות שמורות.

כל חלוקה מחדש או העתקה של חלק או את כל התוכן בכל צורה שהיא אסורה אחרת מאלה. ניתן להדפיס או להוריד תוכן לדיסק קשיח מקומי לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. אתה רשאי להעתיק כמה תמציות רק לצדדים שלישיים פרטיים לשימוש אישי, אבל רק אם אתה מכיר את האתר כמקור החומר.

אינך רשאי, אלא באישור מפורש בכתב שלנו, להפיץ או לנצל באופן מסחרי את התוכן. אתה לא יכול לשדר אותו או לאחסן אותו על כל אתר אחר או צורה אחרת של מערכת אחזור אלקטרונית.

[/ vc_column_text] [/ vc_column]

 

תרגומי גוגל

מתקן התרגום של גוגל באתר מייצר תרגום מבוסס נתונים סטטיסטיים שלא נשמר במערכת שלנו. אינפורמה, סוכנינו ומורשי הרישיון שלנו אינם מציבים כל התחייבות או אחריות לגבי דיוק, שלמות, או התאמתם לכל מטרה של התרגום. אינפורמה לא תהיה אחראית לכל הפסד, מעשה, תביעות, הליכים, דרישות, עלויות, הוצאות, נזקים והתחייבויות אחרות אשר נגרמו במישרין או בעקיפין בקשר עם, ביחס או הנובע משימוש בתרגום. . השימוש שלך בתכונה זו כפוף לתנאים אלה.

כניסות: 299

גלול למעלה