טיפול המרה: אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים

טיפול בהמרה: אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים.

נעשה מהלך עולמי להכפשת ייעוץ ואסור על חוק למשיכה לא רצויה של אותו מין ולדיספוריה מגדרית. זה נקרא טיפול המרה "גיי". הבסיס של שם זה הוא שמשיכה חד-מינית או בלבול מגדרי מוכרזים ככיוון מולד ובלתי ניתן לשינוי.

העובדות הן שמעולם לא היה מחקר מדעי שהראה כי משיכה חד-מינית או בלבול בין המינים הינה גנטית. עם זאת יש עשרות שנים של ייעוץ מוצלח לאנשים שרוצים לצאת מהכיוונים הללו. ישנם אלפי אנשים שעזבו את חייהם נמשכים או מבולבלים בין המינים. לרבים מאלה היה ייעוץ (טיפול בהמרה) כדי להיות מסוגלים לעשות זאת.

היו כמה התעללויות באנשים שלא רצו לצאת מחיים אלה. קבוצות הלהט"ב השונות קפצו על התעללויות אלה כדי להצדיק את רצונם של ממשלות לייעוץ לחלוטין. אולם שימוש בהתעללויות אלה כדי לחוקק כדי למנוע מאנשים שיש להם משיכה לא-מינית לא רצויה או בלבול מגדרי לחפש את החיים שהם רוצים, היא התעללות מוחלטת זכויות האדם שלהם.

אלה הם הסיפורים, הן בסרטונים והן נכתבו על ידי אנשים אשר שיפרו מאוד את חייהם בכך שהם עזבו את אורח החיים הלהט"בי.

כניסות: 38

גלול למעלה