קואליציה נגד חינוך מיני לא בטוח

מי אנחנו

סיבה "לעמוד על זכויות ההורים"

סיבה (קואליציה נגד חינוך מיני לא בטוח) כונסה בינואר 2018 כדי לאחד קבוצות שונות שהוקמו עקב הורים רבים שהגיבו לחשיפת התכנים הבלתי הולמים לחלוטין של חינוך המיניות המקיף, כמו התוכנית שנקראה בתחילה בבתי ספר בטוחים, שהוטמעה בבתי ספר תחת המסווה להיות תוכנית נגד בריונות. עם זאת, מדובר בתוכנית בלתי הולמת מינית שנועדה להטמיע את התלמידים בהתנהגויות מיניות מפוקפקות. בגלל חששות ציבוריים בעבר, תוכנית זו אורזה מחדש מספר פעמים ויושמה בבתי ספר תחת כמה שמות שונים. אבל אידיאולוגיות הליבה והמטרות נשארות זהות.

תכנית זו אינה ראויה להצגה בפני תלמידים בחינוך היסודי או העל יסודי. הוא מכיל חומרים ומושגים מיניים, הנלמדים ללא מוסר, ומעודדים את התלמידים להתנסות במיניותם. התוכנית יושמה על פני מקצועות הליבה כך שלא ניתן יהיה להוציא סטודנט מתכנית תוכנית זו מבלי להשפיע על השכלתו.

מטרתה של סיבה לגרום למודעות לציבור לתכנית תוכנית זו בכל דרך שהיא להיות אפקטיבית וראויה, כשהמטרה הסופית היא להבטיח שספקי החינוך יסירו את התוכנית הזו לחלוטין ויחליפו אותה בתוכנית אמיתית נגד בריונות. CAUSE מתכוונת לרדוף אחר זכויות ההורה, לפיה כל תכניות בבית הספר שהן בעלות אופי מיני הן שקופות להורים. לדאוג גם שתוכניות מיניות כלשהן יתקיימו באופן בו ההורים שומרים על כל זכות, מבלי לפגוע בחינוך ילדיהם, להרחיק את ילדיהם משיעורים כאלה לפי שיקול דעתם.

אנו ב- CAUSE מאשרים שכל האנשים שווים בערכם.
אנו מאשרים כי במסגרת החוק האוסטרלי, לכל האנשים יש את הזכות לחיות את חייהם כרצונם.
יתר על כן, אנו מאמינים כי יש לגדל ילדים בתוך המוסר כפי שמלמדים הוריהם.

כניסות: 1517

גלול למעלה