Kòm paran nou mande pou timoun nou yo:

-> Se ideyoloji Sèks yo retire nan pwogram nan lekòl yo.
-> Pwogram entimidasyon ki adrese tout kalite entimidasyon aplike nan lekòl yo.
-> Pwofesè yo gen direktiv strik sou sa ki anseye nan zòn nan nan seksyalite.
-> Pwogram sa yo fè sèks retounen nan leson nan biyoloji seksyèl.
-> Imaj seksyèl ki klè yo retire nan tout pwogram sèks yo.
-> Pwogram sa yo se laj apwopriye.
-> Ke timoun yo pa konpwomèt lè yo te enstwi kenbe sekrè klas la.
-> Ke paran yo gen éfréné aksè nan kontni an nan nenpòt ki materyèl pwogram sèks-ed.
-> Ke timoun yo pa bay aksè nan sit entènèt ki gen rapò ak sèks ak seksyalite.
-> Paran yo gen dwa detèmine moralite pitit yo.
-> Adolesan sa yo, ak sipò pou fanmi, dwe pèmèt yo rezoud nenpòt pwoblèm sèks natirèlman.
-> Paran yo kenbe dwa pou detèmine direksyon pitit yo nan lavi.