videyo

-> Moun ki te fè tranzisyon nan sèks opoze a sèlman pou dekouvri li pa bay bonè.
-> Pwofesyonèl ak kòmantatè sosyal pale sou transganrism.
-> Eksplikasyon Pwofesè Jan Whitehall sou Enfeksyon Sèks Childhood.
-> Dianne Colbert pale sou seksyalize a nan timoun ki nan lekòl yo.
-> Paran yo, Politisyen ak kòmantè sosyal diskite sou ideyoloji sèks nan lekòl yo.
-> Doktè Quentin Van Meter ki te travay nan yon klinik transganj timoun pale deyò.