Lekòl ki asire sekirite Ideoloji LGBT nan lekòl yo

Nan Ostrali ideyoloji sèks LGBT yo anseye timoun yo nan lekòl yo te okòmansman delivre nan yon pwogram ki rele Safe Schools. Kòm paran yo objeksyon nan pwogram nan non an ak fòm nan ki li se prezante chanje anpil fwa epi li kontinye fè sa. Yon kantite diferan òganizasyon te pwodwi pwogram adisyonèl ke pwofesè yo itilize tou nan klas sa yo sèks.

Pandan ke Pwogram Lekòl ki an sekirite yo te di ke yo pa obligatwa, konsèp yo nan sèkswa kouran yo kounye a se enkòpore nan pwogram Edikasyon seksyèl nou yo ki obligatwa. Nou te mete materyèl yo nan yon kantite pwogram sa yo sou sit sa a pou enfòmasyon ou yo.

Materyèl pou ansèyman lekòl san danje.

Materyèl pou Sipò pou Lekòl ki San Pwoteksyon nan Lekòl ki an sekirite yo.

Moun pale sou Pwogram Lekòl Safe.