RESOUS.

Isit la ou ka jwenn: -
-> Lyen pou liv ki diskite sou ideyoloji sèks aktyèl yo. Timoun liv.
-> Yon kantite doktè te ekri atik alantou mouvman an transganr.
-> Pwofesè John Whitehall te ekri yon seri de atik sou disya Gender. Yon nimewo gen referans syantifik ak gouvènman tache.
-> Gen yon lyen sou sit entènèt Walt Heyer la. Walt transganrate e te viv tankou yon fanm pou 10 zan anvan detransistioning e kounye a, sipòte lòt transganr vle kite fòm lan transganr
-> Anpil moun te kite mòd LGBT yo avèk asistans lòt moun. Sa yo se istwa yo nan 17 moun ki kontrekare reklamasyon yo ke terapi konvèsyon toujou domaje moun.
-> Prevni mal, fè pwomosyon jistis se yon papye pa La Trobe University, Ostrali, ki reklamasyon ke terapi konvèsyon toujou enkonvenyans moun. Doktè. Con Kafataris te ekri kritik li sou papye La Trobe.
-> Dr John Whitehall anrejistre yon seri videyo 12 sou disfesyon Sèks Childhood. Ou ka jwenn la relve nòt nan videyo yo, ki ka tradwi sou entènèt nan lòt lang, isit la.