Papye Pwofesyonèl sou transgenderism.

Kontribye yo: -

Pwofesè Dianna Kenny.

Doktè William Malone.

Dr. Robert Kosky.

Doktè Pòl McHugh.

Pwofesè John Whitehall.