Kao što roditelji tražimo za našu djecu:

- Ideologije spolova se uklanjaju iz programa u školama.
-> Programi nasilja koji se bave svim vrstama vršnjačkog nasilja primjenjuju se u školama.
- Da nastavnici imaju stroge smjernice o tome što se uči u području seksualnosti.
-> Da se seksualni programi vraćaju lekcijama seksualne biologije.
-> Te seksualne slike su uklonjene iz svih programa za seks.
-> Da su seksualni programi prikladni za dob.
-> Da djeca nisu ugrožena time što im je naloženo da čuvaju klasne tajne.
-> Da roditelji imaju neobuzdan pristup sadržaju bilo kojeg programskog materijala.
-> Da djeca ne dobivaju pristup web stranicama koje su povezane sa spolom i seksualnošću.
-> Roditelji zadržavaju pravo da odrede moral svog djeteta.
-> Da se tinejdžerima, uz podršku obitelji, dopusti prirodno rješavanje bilo kakvih rodnih pitanja.
-> Roditelji zadržavaju pravo odrediti smjer svog djeteta u životu.