Videi

-> Ljudi koji su prešli na suprotni spol samo da bi ga otkrili nisu donijeli sreću.
-> Profesionalci i društveni komentatori koji govore o transgenderizmu.
-> Objašnjenje profesora Johna Whitehalla o rodnoj disforiji u djetinjstvu.
-> Dianne Colbert govori o seksualnosti djece u školama.
-> Roditelji, političari i društveni komentatori razgovaraju o rodnim ideologijama u školama.
-> Dr. Quentin Van Meter koji je radio u klinici za transrodnu djecu.