XAV

Nyem qhov vis dis aus saib cov xibfwb John Whitehall hais lus (tsuas yog lus Askiv) lossis nyem kab ntawv thiab nyeem nws yuav tsum hais ua koj yam lus. Ib qho pdf tuaj yeem rub tawm. Nws sau ua lus Askiv tab sis peb tau muab qhov txuas uas koj tuaj yeem tso cov pdf thiab txhais nws rau koj cov lus.