Como pais que esiximos aos nosos fillos:

-> Que as ideoloxías de xénero sexan eliminadas dos programas nas escolas.
-> Que os programas de intimidación que aborden todos os tipos de intimidación son implementados nas escolas.
-> Que os profesores teñan directrices estritas sobre o que se ensina na área da sexualidade.
-> Estes programas sexuais volven ás leccións de bioloxía sexual.
-> Esa imaxe sexual aberta elimínase de todos os programas sexuais.
-> Que os programas sexuais sexan apropiados para a idade.
-> Que os nenos non estean comprometidos por ser instruídos a manter segredos de clase.
-> Que os pais teñan acceso desenfrenado ao contido de calquera material sexual do programa.
-> Que os nenos non teñan acceso a sitios web relacionados co sexo e a sexualidade.
-> Que os pais manteñan o dereito a determinar a moral do seu fillo.
-> Que os adolescentes, con apoio familiar, poidan resolver os problemas de xénero de forma natural.
-> Que os pais manteñan o dereito de determinar a dirección do seu fillo na vida.

Hits: 750