videos

  • As persoas que transitaron ao sexo oposto só para descubrilo non entregaron felicidade.
  • Profesionais e comentaristas sociais falando de transxénero.
  • Explicación da disforia de xénero infantil do profesor John Whitehall.
  • Dianne Colbert falando sobre a sexualización dos nenos nas escolas.
  • Pais, políticos e comentaristas sociais discuten sobre as ideoloxías de xénero nas escolas.
  • O doutor Quentin Van Meter que traballou nunha clínica de nenos transgénero fala.
Quero o meu sexo Back_001

Cambio de vídeos de sexo. A xente comparte as súas historias de lamentar a transgénero ao sexo oposto.

Nube de palabras trans sobre un fondo branco.

Transxéneros. Médicos. Comentadores sociais. Discusións sobre ideoloxías transexuais.

Prof. John Whitehall _004

Prof John Whitehall - Vídeo e transcricións de disforia de xénero infantil.

Dianne_Colbert_005

Dianne Colbert en escolas seguras: catro vídeos sobre ideoloxías LGBT que se están a ensinar nas nosas escolas.

shutterstock_1487832653

Escolas Seguras (Ideoloxías de xénero impostas aos nenos nas escolas). Debates de pais, políticos e comentaristas sociais.

Dr Quentin Van Meter_001

Fraude en Medicina Transxénero: as orixes das ideoloxías transxéneros actuais. - Dr Quentin Van Meter.

Proxector de películas

Todos os vídeos do sitio web nun único sitio.

Hits: 384

Volver arriba