Escolas seguras Ideas de xénero LGBT nas escolas

En Australia, as ideoloxías LGBT de xénero ensinadas aos nenos das escolas foron dadas inicialmente nun programa chamado Safe Schools. Mentres os pais se opuxeron ao programa, o nome e a forma na que se presenta cambiou varias veces e continúa facéndoo. Varias organizacións elaboraron programas adicionais que os profesores tamén usan nestas clases de xénero.

Aínda que se di que os programas de Escolas Seguras non son obrigatorios, os conceptos de fluidez de xénero agora están incorporados aos nosos programas de Educación Sexual, que son obrigatorios. Colocamos os materiais de varios destes programas neste sitio para a súa información.

Materiais para o ensino das escolas seguras.

Escolas Seguras Materiais de apoio aos mestres e aos pais.

A xente fala sobre os programas de escolas seguras.