Paquete binario para PC para pais


<p style = "text-align: center;"></ P>
<span style = "color: # 000000;"> Este manual, dispoñible por The Australian Federation of Aids Council, contén imaxes de bonecas colocadas en posicións gráficas, totalmente inapropiadas para mostrar aos nenos. </span>

Binary Australia produciu este paquete PC como axuda para pais con fillos nas escolas.

Para ler este PDF no seu propio idioma pode descargar o PDF e traducilo ao seu idioma neste sitio web: - https://www.onlinedoctranslator.com/