Mar a Iarrann Tuismitheoirí Ar Ár bPáistí:

-> Go mbaintear idé-eolaíochtaí inscne as cláir i scoileanna.
-> Go gcuirtear cláir bhulaíochta a thugann aghaidh ar gach cineál bulaíochta i bhfeidhm i scoileanna.
-> Go bhfuil treoirlínte dochta ag múinteoirí maidir leis an méid a mhúintear i réimse na gnéasachta.
-> Go dtéann cláir ghnéis ar ais go ceachtanna bitheolaíochta gnéis.
-> Go mbaintear na híomhánna gnéasacha soiléire ó gach clár gnéis.
-> Go bhfuil cláir ghnéis oiriúnach d'aois.
-> Nach gcuirtear isteach ar leanaí trí threoir a thabhairt dóibh rúin ranga a choinneáil.
-> Go mbeidh rochtain gan srian ag tuismitheoirí ar ábhar aon ábhar clár gnéis.
-> Nach dtugtar rochtain do leanaí ar láithreáin ghréasáin a bhaineann le gnéas agus gnéasacht.
-> Go gcoimeádann tuismitheoirí an ceart chun moráltacht a linbh a chinneadh.
-> Go gceadófaí do dhéagóirí, le tacaíocht teaghlaigh, aon saincheisteanna inscne a réiteach go nádúrtha.
-> Go gcoinníonn tuismitheoirí an ceart chun treo a bpáiste sa saol a chinneadh.