Físeáin

-> Ní bhfuair daoine a d'aistrigh go dtí an ghnéas eile ach go bhfuair siad sonas.
-> Gairmithe agus tráchtairí sóisialta ag caint faoi thrasinscne.
-> Míniú an Ollaimh John Whitehall ar Dhiosfóir Inscne Inscne.
-> Dianne Colbert ag caint ar ghnéasú leanaí i scoileanna.
-> Pléann tuismitheoirí, polaiteoirí agus tráchtairí sóisialta idé-eolaíochtaí inscne i scoileanna.
-> Labhraíonn an Dr. Quentin Van Meter a bhí ag obair i gclinic ag trasinsint leanaí.