Scoileanna Sábháilte idé-eolaíochtaí inscne LADT I Scoileanna

San Astráil seachadadh na hidé-eolaíochtaí inscne LADT a mhúintear do leanaí i scoileanna i dtosach i gclár darb ainm Safe Schools. De réir mar a rinne tuismitheoirí agóid i gcoinne an chláir tá an t-ainm agus an fhoirm ina gcuirtear i láthair é athraithe go minic agus leanann sé air ag déanamh amhlaidh. Tá cláir bhreise curtha le chéile ag roinnt eagraíochtaí éagsúla a úsáideann múinteoirí sna ranganna inscne seo freisin.

Cé go ndeirtear nach bhfuil na cláir um Scoileanna Sábháilte éigeantach, tá coincheapa na líofachta inscne ionchorpraithe anois inár gcláir um Oideachas Gnéis atá éigeantach. Chuireamar na hábhair ó roinnt de na cláir seo ar an suíomh seo mar eolas duit.

Ábhair Mhúinteoireachta Scoileanna Sábháilte.

Scoileanna Sábháilte Ábhair Tacaíochta do Mhúinteoirí & do Thuismitheoirí.

Labhraíonn daoine faoi na Cláir um Scoileanna Sábháilte.