Profesjonele papieren oer transgenderisme.

Meiwurkers: -

Professor Dianna Kenny.

Dr. William Malone.

Dr.Robert Kosky.

Dr Paul McHugh.

Professor John Whitehall.