لینک های Transgenderism Articles

 

2016 گزارش پزشکی جان هاپکینز در مورد تراریخته جنسی.

لینک های نسبی گرایش جنسی.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

ترجمه پی دی اف با استفاده از این وب سایت: - https://www.onlinedoctranslator.com/

اینجا کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

تعداد بازدید ها: 182

رفته به بالا