برای تماشای استاد جان وایتهال در حال صحبت کردن بر روی این فیلم کلیک کنید (فقط به زبان انگلیسی) یا روی متن کلیک کنید و آنچه را که او برای زبان شما گفته است را بخوانید. یک پی دی اف قابل بارگیری است. به زبان انگلیسی نوشته شده است اما ما پیوندی در اختیار شما قرار داده ایم که می توانید pdf را بارگذاری کرده و آن را به زبان خود ترجمه کنید.