Επαγγελματικές Βίβλους για το Transgenderism.

Συνεισφέροντες: -

Καθηγήτρια Dianna Kenny.

Δρ. William Malone.

Δρ. Ρόμπερτ Κοσκυ.

Δρ Paul McHugh.

Καθηγητής John Whitehall.