Fel Rhieni Rydym Yn Ei Ofyn Am Ein Plant:

-> Bod ideolegau rhyw yn cael eu tynnu oddi ar raglenni mewn ysgolion.
-> Bod rhaglenni bwlio sy'n mynd i'r afael â phob math o fwlio yn cael eu gweithredu mewn ysgolion.
-> Bod gan athrawon ganllawiau caeth ynglŷn â'r hyn a addysgir ym maes rhywioldeb.
-> Bod rhaglenni rhyw yn dychwelyd i wersi bioleg rywiol.
-> Bod delweddau rhywiol amlwg yn cael eu tynnu oddi ar bob rhaglen rhyw.
-> Bod rhaglenni rhyw yn briodol i'w hoedran.
-> Nad yw plant yn cael eu cyfaddawdu drwy gael eu cyfarwyddo i gadw cyfrinachau dosbarth.
-> Bod gan rieni fynediad di-draul at gynnwys unrhyw ddeunyddiau rhaglen rhyw.
-> Nad yw plant yn cael mynediad i wefannau sy'n gysylltiedig â rhyw a rhywioldeb.
-> Bod rhieni'n cadw'r hawl i bennu moesoldeb eu plentyn.
-> Bod pobl ifanc yn eu harddegau, gyda chymorth teuluol, yn cael cyfle i ddatrys unrhyw faterion rhywedd yn naturiol.
-> Bod rhieni'n cadw'r hawl i bennu cyfeiriad eu plentyn mewn bywyd.