fideos

-> Nid oedd pobl a drawsnewidiodd i'r rhyw arall yn unig i'w ddarganfod yn sicrhau hapusrwydd.
-> Gweithwyr proffesiynol a sylwebyddion cymdeithasol yn siarad am drawsryweddiaeth.
-> Esboniad yr Athro John Whitehall o Ddysfforia Rhyw Plentyndod.
-> Dianne Colbert yn siarad ar rywioli plant mewn ysgolion.
-> Mae rhieni, gwleidyddion a sylwebyddion cymdeithasol yn trafod ideolegau rhyw mewn ysgolion.
-> Dr. Quentin Van Meter a oedd yn gweithio mewn clinig sy'n trawsblannu plant yn siarad allan.