Ysgolion Diogel Ideolegau Rhyw LGBT Mewn Ysgolion

Yn Awstralia, cyflwynwyd yr ideolegau rhyw LGBT a ddysgwyd i blant mewn ysgolion i ddechrau mewn rhaglen o'r enw Ysgolion Diogel. Wrth i rieni wrthwynebu'r rhaglen, mae'r enw a'r ffurf y mae'n cael ei gyflwyno ynddo wedi newid sawl gwaith ac yn parhau i wneud hynny. Mae nifer o wahanol sefydliadau wedi cynhyrchu rhaglenni ychwanegol y mae athrawon hefyd yn eu defnyddio yn y dosbarthiadau rhyw hyn.

Er y dywedir nad yw'r rhaglenni Ysgolion Diogel yn orfodol, mae'r cysyniadau o hylifedd rhyw bellach wedi'u hymgorffori yn ein rhaglenni Addysg Rywiol sy'n orfodol. Rydym wedi rhoi'r deunyddiau o nifer o'r rhaglenni hyn ar y wefan hon er gwybodaeth i chi.

Deunyddiau Addysgu Ysgolion Diogel.

Deunyddiau Cefnogi Athrawon a Rhieni Ysgolion Diogel Ysgolion Diogel.

Mae pobl yn siarad am y Rhaglenni Ysgolion Diogel.