ADNODDAU.

Yma gallwch ddod o hyd i: -
-> Dolenni i lyfrau sy'n trafod yr ideolegau rhyw cyfredol. Llyfrau plant.
-> Mae nifer o feddygon wedi ysgrifennu erthyglau o amgylch y mudiad trawsryweddol.
-> Mae'r Athro John Whitehall wedi ysgrifennu cyfres o erthyglau ar Dysfforia Rhyw. Mae gan nifer ohonynt gyfeiriadau gwyddonol a llywodraethol ynghlwm.
-> Mae dolen i Wefan Walt Heyer. Trawsnewidiodd Walt a byw fel menyw am 10 mlynedd cyn dad-drawsieithu ac mae bellach yn cefnogi trawslunwyr eraill sydd am adael y ffordd o fyw trawsryweddol
-> Mae llawer o bobl wedi gadael eu ffordd o fyw LGBT gyda chymorth eraill. Dyma straeon 17 o bobl sy'n gwrthwynebu'r honiadau bod therapi trosi bob amser yn niweidio pobl.
-> Mae Atal Niwed, hyrwyddo Cyfiawnder yn bapur gan Brifysgol La Trobe, Awstralia, sy'n honni bod therapi trosi bob amser yn niweidio pobl. Mae Dr. Con Kafataris wedi ysgrifennu ei feirniadaeth o bapur La Trobe.
-> Recordiodd Dr John Whitehall gyfres 12 fideo ar Dysfforia Rhywedd Plentyndod. Gellir gweld trawsgrifiadau'r fideos, y gellir eu cyfieithu ar-lein i ieithoedd eraill, yma.