Papurau Proffesiynol ar Drawsryweddiaeth.

Cyfranwyr: -

Yr Athro Dianna Kenny.

William Malone.

Dr.Robert Kosky.

Paul McHugh.

Yr Athro John Whitehall.