Yr Athro John Whitehall - Fideos Dysfforia Rhyw Plentyndod.

Wedi'i restru yn ôl pynciau.