Jako rodiče požadujeme naše děti:

-> Genderové ideologie jsou ze škol odstraněny.
-> Šikanovací programy, které se zabývají všemi typy šikany, jsou implementovány ve školách.
-> Učitelé mají přísné pokyny ohledně toho, co se v oblasti sexuality vyučuje.
-> Že sex ed programy se vracejí k lekcím sexuální biologie.
-> Tyto zjevné sexuální obrázky jsou odstraněny ze všech sexuálně upravených programů.
-> Že sex ed programy jsou věkové.
-> Že děti nejsou ohroženy tím, že jsou poučeny, aby udržovaly tajemství třídy.
-> Že rodiče mají bezuzdný přístup k obsahu jakýchkoli sexuálních edičních materiálů.
-> Že děti nemají přístup k webovým stránkám souvisejícím se sexem a sexualitou.
-> Že si rodiče zachovávají právo určit morálku svého dítěte.
-> To dospívající s podporou rodiny může přirozeně vyřešit jakékoli rodové problémy.
-> Že si rodiče vyhrazují právo určit směr svého dítěte v životě.