Bezpečné školy Genderové ideologie LGBT ve školách

V Austrálii byly rodové ideologie LGBT učené dětem ve školách původně dodávány v programu Bezpečné školy. Jak rodiče protestovali proti programu, jméno a forma, ve které je uveden, se mnohokrát změnilo a nadále tak činí. Řada různých organizací vytvořila další programy, které učitelé používají také v těchto třídách pohlaví.

Přestože programy Bezpečné školy nejsou povinné, koncepce genderové tekutosti jsou nyní začleněny do našich programů sexuální výchovy, které jsou povinné. Na vaši stránku jsme pro vaši informaci vložili materiály z řady těchto programů.

Učební materiály pro bezpečné školy.

Bezpečné školy Bezpečné školy Učitelé a rodiče Podpůrné materiály.

Lidé mluví o programech Bezpečné školy.