Prohlášení

Vítejte na našem webu. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání této webové stránky, souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky vyloučení odpovědnosti, jakož i naše podmínky používání.

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely a poskytuje je společnost Stopafeschools.com. Přestože se snažíme tyto informace udržovat aktuální a správné, neprovádíme žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webovou stránku nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsaženou na webových stránkách za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání se na takové informace je tedy přísně na vaše vlastní riziko. Musíte zjistit, zda jsou informace nebo produkty vhodné pro zamýšlené použití.

Webové stránky mají jazykový překlad. Za správnost překladu nenese žádnou odpovědnost.

V žádném případě nebudeme odpovědní za jakékoliv ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, nepřímé či následné ztráty nebo škody nebo jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z jakékoli ztráty dat nebo zisků vzniklých z nebo v souvislosti s ním Používání této webové stránky .

Prostřednictvím této webové stránky můžete mít možnost odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou Stopafeschools.com. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto webových stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení ani nesouhlasí s názory vyjádřenými v nich.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. Nicméně, Stopafeschools.com nenese žádnou odpovědnost za web, který bude dočasně nedostupný kvůli technickým problémům, které jsou mimo naši kontrolu, a nebude za ně odpovědný.

Informace o autorských právech

Tato webová stránka a její obsah jsou chráněny autorskými právy PŘÍČINA (Koalice proti nebezpečné sexuální výchově) - © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli další šíření nebo reprodukce části nebo veškerého obsahu v jakékoli formě je zakázáno kromě následujících. Obsah můžete vytisknout nebo stáhnout na místní pevný disk pouze pro osobní a nekomerční použití. Některé výňatky můžete kopírovat pouze pro jednotlivé třetí strany pro jejich osobní použití, ale pouze pokud uvedete web jako zdroj materiálu.

S výjimkou našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte obsah distribuovat ani komerčně využívat. Nesmíte jej přenášet ani ukládat na žádné jiné webové stránky ani na jinou formu elektronického vyhledávacího systému.

[/ vc_column_text] [/ vc_column]

Překlady Google

Překladač Google na webu generuje překlad založený na statistickém stroji, který v našem systému není zachován. Společnost Informa, naši zástupci a naši poskytovatelé licencí neposkytují žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost pro jakýkoli účel překladu. Informa neodpovídá za žádné ztráty, žaloby, nároky, řízení, požadavky, náklady, výdaje, škody a jiné závazky, ať už způsobené přímo nebo nepřímo, vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním překladu, v souvislosti s ním nebo vyplývající z jeho překladu . Vaše použití této funkce podléhá těmto podmínkám.