Ingon sa Mga Ginikanan Kita Nagkinahanglan Alang sa Atong mga Anak:

-> Kana nga mga ideolohiya sa Gender gikuha gikan sa mga programa sa mga eskwelahan.
-> Kana nga mga programa sa pagdaog-daog nga nagsulbad sa tanang matang sa bullying gipatuman sa mga eskwelahan.
- Nga ang mga magtutudlo adunay higpit nga mga lagda kon unsa ang gitudlo sa dapit sa sekswalidad.
-> Ang maong mga programa sa sex nga gibalik ngadto sa mga leksyon sa biology sa sekswalidad.
-> Kana nga mga hulagway sa sekswal nga mga hulagway gikuha gikan sa tanang mga programa sa sekso.
-> Kana nga sex ed nga mga programa angay sa edad.
-> Nga ang mga bata dili makompromiso pinaagi sa pagtudlo nga ipabilin ang mga sekreto sa klase.
-> Nga ang mga ginikanan walay pagpugong sa pag-access sa sulod sa bisan unsang mga materyal nga programa sa pakigsekso.
-> Nga ang mga bata wala gihatagan og access sa mga website nga may kalabutan sa sekso ug sekswalidad.
-> Ang mga ginikanan nagpabilin sa katungod sa pagtino sa moralidad sa ilang anak.
-> Ang mga tin-edyer, uban ang suporta sa pamilya, gitugotan sa pagsulbad sa bisan unsang mga isyu sa sekso sa natural nga paagi.
-> Ang mga ginikanan nagpabilin sa katungod sa pagtino sa direksyon sa ilang anak sa kinabuhi.