Pag-klik sa video aron matan-aw si Propesor John Whitehall nga nagsulti (sa Ingles lamang) o i-klik ang transcript ug basaha kung unsa ang giingon niya sa imong sinultihan. Mahimo ma-download ang usa ka pdf. Nasulat kini sa Ingles apan naghatag kami usa ka link diin mahimo nimo i-upload ang pdf ug ihubad kini sa imong sinultian.