Ang Koalisyon Batok sa Dili Klaro nga Edukasyon sa Sekswal

Kinsa Kami

HINUNGDANON "Nagtindog alang sa mga katungod sa mga ginikanan"

PANGUTANA (Coalition Against Unsafe Sexual Education) ang gipahigayon sa Enero 2018 aron paghiusa sa nagkalain-laing mga grupo nga naporma tungod sa daghang mga ginikanan nga mitubag sa pagpadayag sa hingpit nga dili angay nga mga sulod sa Education Comprehensive Sexuality sama sa una nga gitawag nga programa sa Safe Schools, nga gipatuman sa mga eskwelahan ubos sa ang peke nga programa nga anti-bullying. Apan, kini usa ka programa nga dili angay sa sekso nga gidisenyo aron indoctrinate ang mga estudyante nga adunay kadudahan nga sekswal nga kinaiya. Tungod sa pipila nga mga pangutana sa publiko nga kini nga programa gikuha pag-usab sa daghang mga higayon ug gipatuman ngadto sa mga eskwelahan ubos sa daghang lain nga mga ngalan. Apan ang kinauyokan nga mga ideyolohiya ug mga tumong nagpabilin nga pareho.

Dili kini nga programa dili angay ipresentar sa mga estudyante sa primary o sekondarya nga edukasyon. Naglangkob kini sa mga materyales ug sekswal nga mga konsepto, nga gitudlo nga walay moralidad, nga nagdasig sa mga estudyante sa pag-eksperimento sa ilang sekswalidad. Ang programa gipatuman sa mga hut-ong nga mga hilisgutan busa dili mahimo ang pagkuha sa estudyante gikan sa sulod niini nga programa nga dili makaapekto sa ilang edukasyon.

Ang katuyoan sa CAUSE nga ipahibalo sa publiko ang mga sulod niini nga programa sa bisan unsa nga paagi nga epektibo ug angay, uban ang katapusang tumong sa pagseguro nga hingpit nga tangtangon sa mga naghatag sa edukasyon kini nga programa ug pulihan kini sa tinuod nga anti-bullying nga programa. Nagplano ang CAUSE nga ipadayon ang mga katungod sa ginikanan, diin ang bisan unsang mga programa sa eskuylahan nga sekswal nga kinaiya nga transparent sa mga ginikanan. Aron maseguro nga ang bisan unsang sekswal nga mga programa anaa sa porma diin ang mga ginikanan magpabilin sa matag katungod, nga walay pagpihig sa edukasyon sa ilang mga anak, aron makuha ang ilang mga anak gikan sa maong mga klase sa ilang pagkabuotan.

Kami sa CAUSE nagpamatuod nga ang tanan nga mga tawo managsama sa bili.
Gipamatud-an usab namo nga, sulod sa balaod sa Australia, ang tanang mga tawo adunay katungod sa pagpuyo sumala sa gusto nila.
Dugang pa, nagtuo kami nga ang mga anak kinahanglan nga ipataas sa moralidad nga gitudlo sa ilang mga ginikanan.