vídeos

-> Les persones que van passar al sexe oposat només per descobrir-lo no van aportar felicitat.
-> Professionals i comentaristes socials parlant de transgènere.
-> Explicació del professor John Whitehall de la disfòria de gènere en la infància.
-> Dianne Colbert parlant sobre la sexualització de nens a les escoles.
-> Pares, polítics i comentaristes socials discuteixen ideologies de gènere a les escoles.
-> El doctor Quentin Van Meter, que va treballar en una clínica de nens transgènere, parla.