Escoles segures Ideologies de gènere LGBT a les escoles

A Austràlia, les ideologies de gènere LGBT ensenyades als nens de les escoles es van lliurar inicialment en un programa anomenat Safe Schools. A mesura que els pares es van oposar al programa, el nom i la forma en què es presenta ha canviat diverses vegades i continua fent-ho. Diverses organitzacions han elaborat programes addicionals que els professors també fan servir en aquestes classes de gènere.

Si bé es diu que els programes Safe Schools no són obligatoris, els conceptes de fluïdesa de gènere ara s’incorporen als nostres programes d’Educació Sexual, que són obligatoris. Hem proporcionat els materials d’aquests diversos programes en aquest lloc per obtenir informació.

Materials d'ensenyament d'escoles segures.

Escoles Segures Materials de suport a professors i pares per a professors i escoles.

La gent parla dels programes d'escoles segures.