Kao roditelji tražimo svoju decu:

-> Da se rodne ideologije uklanjaju iz programa u školama.
-> Da se programi maltretiranja koji se bave svim vrstama maltretiranja implementiraju u školama.
-> Da učitelji imaju stroge smjernice o tome što se podučava u području seksualnosti.
-> Oni programi za seks se vraćaju na lekcije seksualne biologije.
-> Te otvorene seksualne slike uklanjaju se iz svih programa za seks.
-> Programi za seks se prilagođavaju dobi.
-> Da djeca nisu ugrožena time što su dobili upute da čuvaju tajne razreda.
-> Roditelji imaju nesvrstan pristup sadržaju bilo kojeg programskog materijala za seks.
-> Da deci nije omogućen pristup veb lokacijama koje su povezane sa spolom i seksualnošću.
-> Da roditelji zadržavaju pravo da određuju moral djeteta.
-> Tinejdžerima će se, uz podršku porodice, omogućiti da prirodno riješe bilo koja rodna pitanja.
-> Da roditelji zadržavaju pravo određivanja djetetovog pravca u životu.