Както искаме родителите за нашите деца:

-> Идеологиите на джендъра се отстраняват от програмите в училищата.
-> Програми за тормоз, които се занимават с всички видове тормоз, се прилагат в училищата.
-> че учителите имат строги насоки за това какво се преподава в областта на сексуалността.
-> Програмите за секса се връщат към уроците на сексуалната биология.
-> Откровените сексуални образи се премахват от всички програми, създадени от секса.
-> Програмите за секса са подходящи за възрастта.
-> Че децата не са компрометирани, като им се дават указания да пазят класови тайни.
-> Това, че родителите имат необуздан достъп до съдържанието на всички програмни материали от секса.
-> На децата не се дава достъп до уебсайтове, свързани със секса и сексуалността.
-> Родителите да запазят правото си да определят морала на детето си.
-> На тези тийнейджъри, които имат подкрепа от семейството, се разрешава да решават естествено всички въпроси, свързани с пола.
-> Родителите да запазят правото си да определят посоката на детето си в живота.