Безопасни училища ЛГБТ идеи за джендър в училищата

В Австралия ЛГБТ гендерните идеологии, преподавани на децата в училищата, първоначално бяха представени в програма, наречена „Безопасни училища“. Тъй като родителите възразиха срещу програмата, името и формата, в която тя е представена, са се променяли многократно и продължават да го правят. Редица различни организации създадоха допълнителни програми, които учителите също използват в тези класове по пол.

Въпреки че се казва, че програмите за безопасни училища не са задължителни, понятията за гъвкавост на половете са включени в нашите програми за сексуално образование, които са задължителни. Ние поставихме материалите от редица тези програми на този сайт за ваша информация.

Учебни материали за безопасни училища.

Безопасни училища Безопасни учебни материали за учители и родители.

Хората говорят за програмите за безопасни училища.