səbəb

Təhlükəsiz Məktəblərə qarşı necə mübarizə aparmaq olar!

Hər hansı bir aparıcı cəmiyyətin gücü, hamının ortaq inkişafı üçün müxtəlif üzv hissələrini birləşdirə bilməkdədir. Bu və ya digər qruplar hər hansı bir gündəmi müəyyən bir məqsəd üçün itələdikdə və gəldiyi güclü cəmiyyətə çevirən bütün tarixi və ənənəvi ləyaqətlərə məhəl qoyulmadığında ...

Təhlükəsiz Məktəblərə qarşı necə mübarizə aparmaq olar! Daha çox oxu "

Top gedin